Przypominam, że na pierwszym roku, oprócz zaliczenia zajęć kursowych, które trwają cały semestr, obowiązkowe jest uzyskanie kilku dodatkowych zaliczeń, m.in. z podstaw ochrony własności intelektualnej.

Wykład i zaliczenie obowiązkowego wykładu z podstaw ochrony własności intelektualnej odbędzie się w grudniu. Dokładny termin będzie podany w ostatnim tygodniu listopada. Wykład będzie skomasowany do jednego spotkania trwającego około 4 godzin. Zaliczenie odbędzie się tydzień później na platformie e-learningowej.