Kolokwium poprawkowe z Podstaw Chemii Analitycznej u prof. Michalskiej odbędzie się 7 września o godz. 14:00 w sali 271.