Semestr dzieli się na półsemestry.

  • Pierwszy półsemestr: 3.10–23.11.2018.
  • Drugi półsemestr: 26.11.2018–25.01.2019.

Zajęcia, które mają Państwo opisane w USOS-ie jako rozpoczynające się w drugiej połowie semestru, zaczynają się z początkiem drugiego półsemestru, tj. startują w tygodniu 26.11–30.10. Wyjątkiem są zajęcia środowe, one rozpoczynają się tydzień wcześniej.