Z uwagi na trwające remonty zmieniona została sala, w której odbędzie się egzamin poprawkowy z krystalografii A. Egzamin odbędzie się w sali 38 (podziemia).