Chemia fizyczna A i B

 • 22.06., godz. 10:00, sale: aula, 141, 338, 305, 104
 • 12.09., godz. 10:00, sale: aula, 305, 338

Chemia organiczna II A i B

 • 18.06., godz. 12:30, aula
 • 3.09., godz. 11:00, 305

Kolokwium poprawkowe w sesji wrześniowej: 6.09, godz. 10, sala 104.

Elementy biochemii

 • 29.06., godz. 9:15, sale: aula, 305
 • 7.09., godz. 11:00, aula

Spektroskopia A i B

 • 25.06., godz. 14:30, aula
 • 5.09., godz. 11:00, aula

Analiza instrumentalna

Laboratorium

Terminy kolokwiów zaliczeniowych:

 • 26.06, godz. 10, aula,
 • 10.09, godz. 10, aula.

Wykład

 • 20.06., godz. 10, aula
 • 4.09., godz. 11, sala 305

Metrologia chemiczna

 • 27.06, godz. 10, sala 305.
 • 19.09, godz. 10, sala 0.109 CNBCh