Chemia ogólna

Chemia ogólna u prof. Marka Orlika, grupy 1–7

W godzinach wykładu, 10:00–11:30:

 • 7 listopada,
 • 12 grudnia,
 • 24 stycznia.

Chemia ogólna u prof. Jana Jaworskiego, grupy 8–13

Środy, godz. 10, podczas wykładu w auli.

 • 9 listopada,
 • 30 listopada,
 • 21 grudnia,
 • 18 stycznia.

Fizyka

Kolokwia cząstkowe będę się odbywać w czwartki, godz. 17:00–18:30, w salach wskazanych przez prowadzących ćwiczenia.

 • 27 października,
 • 24 listopada lub 1 grudnia,
 • 22 grudnia,
 • 19 stycznia.

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się 26 stycznia, czwartek, godz. 17:00–20:00, w auli gmachu głównego oraz w salach 104R, 107R. Rozpiska z informacją, kto pisze gdzie, pojawi się przed tym kolokwium.

Kolokwium poprawkowe: 18 lutego, sobota, godz. 12:00–15:00, sale 104R, 107R, 305 według listy, która będzie podane przed kolokwium.

Matematyka

Środy, aula gmachu głównego, godz. 18:00, do około 20:00.

 • 2 listopada,
 • 7 grudnia,
 • 11 stycznia.