Podstawy chemii analitycznej

Kolokwia w czwartki o 15:00:

 • 30 marca,
 • 1 czerwca.

Kolokwium poprawkowe: 8 czerwca.

Kolokwium w sesji poprawkowej: 7 września, godz. 14:00, sala 271.

Fizyka 0

Aule CeNT, 16:30–17:45.

 • 6 kwietnia,
 • 11 maja,
 • 16 czerwca.

Fizyka A

Czwartki 17:00–18:30, aula, 305, 338, 141, 104 (według informacji od prowadzącego):

 • 23 marca,
 • 20 kwietnia,
 • 18 maja,
 • 2 czerwca (piątek!).

Kolokwium zaliczeniowe: 9 czerwca, 17:00–20:00, aula, 305, 338, 141, 104.

Egzamin:

 • 20 czerwca, aula, 305, 338, 141, 12:00–15:00.

Matematyka

Środy, godz. 18:00:

 • 29 marca,
 • 26 kwietnia,
 • 26 maja.