Dr Janusz Cukras, pokój 416F (skrzydło chemii fizycznej głównego gmachu Wydziału Chemii), tel. +48 22 55 26 397.

  • E-mail:
    • dla kierunku chemia: opiekun.chemia.2016@chem.uw.edu.pl,
    • dla kierunku ZMITP: opiekun.zmitp.2016@chem.uw.edu.pl.

Proszę pamiętać, że rozwiązywaniem problemów z rejestracją na przedmioty zajmuje się dziekanat i ja nie mogę pomóc.